Comptador de visites
Pàgina inici

FORMACIÓ ACADÈMICA

 

 

a. TITULACIONS UNIVERSITÀRIES

b. FORMACIÓ I TITULACIONS COMPLEMENTÀRIES

 

 

 

a. TITULACIONS UNIVERSITÀRIES

 -Llicenciada en Filosofia i Lletres,  Filologia  Romànica, Secció Hispàniques, el juny de 1972, per la Universitat de Barcelona.

-Llicenciada amb “Grau” en Filosofia i Lletres, Filologia Romànica, Secció Hispàniques, el 2 d’octubre de 1972, per la Universitat de Barcelona, amb la qualificació d’"Excel·lent per Unanimitat", amb el treball Metodología y semántica (Director: Sebastià Serrano Farrera).

-"Certificado de Aptitud Pedagógica", dels dos cicles de Formació del  Professorat  organitzats  per  l'Institut  de  Ciències  de l'Educació  de  la Universitat  de Barcelona,  obtingut el 30 de maig de 1975.

-Doctora en Filosofia i Lletres, Secció de Filologia Romànica-Catalana, el 26 de febrer de 1982, per la Universitat de Barcelona, amb la qualificació d'"Excel·lent per Unanimitat ‘Cum Laude’", amb el treball Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres (Director: Ramon Cerdà Massó).

-Catedràtica de Lingüística General de  l'Escola Universitària de Mestres  Blanquerna,  de la  Universitat Ramon Llull,  segons la Disposició Transitòria Primera dels Estatuts de la URL, proposta presentada per la  Fundació Blanquerna i aprovada per  la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull el  4  d'abril de 1995. La data de comunicació del reconeixement de  la  categoria és el 25  de maig de 1995,  i el nomenament es fa efectiu el dia  8 de juny de 1995. Ho sóc fins el 5 de maig de 2003.

-Titular de la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, amb categoria professional de professor investigador adjunt, a partir del dia 11 d’abril de 2003.

-Acreditació positiva de l’activitat docent i investigadora per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el dia 14 d’abril de 2004, segons el que disposa el conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, signat a Barcelona el 29 d’octubre de 2003.

 

 

 

b. FORMACIÓ I TITULACIONS COMPLEMENTÀRIES

-Vaig néixer el 13 d'octubre de 1948 a Barcelona.

-Estudis  primaris  i  secundaris  al  "Lycée  Français"  (secció espanyola) de Barcelona. En el decurs del Batxillerat Superior i del Curs  Preuniversitari  de  Lletres  obtinc  un  total  de 3 Matrícules d'Honor i 10 Excel·lents, i la qualificació de Notable a l'examen de Grau Superior.

-El curs 1967-68  començo la carrera de Filosofia i  Lletres a la Universitat  de  Barcelona.  Després  dels  dos cursos  comuns  faig l'especialitat   de  Filologia   Romànica,  Secció  Hispàniques, l'últim  curs  de  la  qual  acabo  el  juny  de  1972.   A  les assignatures cursades  al llarg dels meus  estudis universitaris obtinc 7  Matrícules d'Honor,  21  Excel·lents,  4  Notables i 2 Aprovats.

-Durant un any  -des del setembre de 1972 fins a l'agost de 1973- tinc una beca de la "Fundación Juan March":  "Beca de ampliación de estudios en el extranjero", gràcies a la qual amplio els meus coneixements  de  lingüística  general  i  de   semàntica  a  la universitat  alemanya  de  Heidelberg  sota   la   tutoria  dels catedràtics Kurt Baldinger i Klaus Heger.

-El curs 1973-74  segueixo els cursets  monogràfics de Doctorat, amb les qualificacions següents: un Excel·lent i dos Notables.  

 

Català:

-Diploma de "Mestre de Català", el juny de 1980.

 Castellà:

-Títol de Batxiller Superior, 20 de novembre de 1967.

 Francès:

-"Diplome de Langue Française" per a estrangers, el maig de 1963, al "Lycée Français" de Barcelona.

 Anglès (força oblidat, el llegeixo):

-Segueixo els tres cursos d’anglès de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, els cursos 1969-70, 1970-71 i 1971-72, encara que de l’últim no me n’examino.

-1r curs d’anglès a distància “That’s English”, a l’Escola Oficial d’Idiomes, el curs 2004-05.

-Curs d’”Anglès usuari bàsic, Preintermediate (nivell A2)”, en el marc del Pla de Formació Permanent per al professorat i Pas de la FPCEE, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (50h.), el curs 2008-09 (no l'acabo).

 Alemany (força oblidat, el llegeixo):

-Segueixo els cursos d’alemany del "Deutsches Kulturinstitut" de Barcelona, i el juny de 1969 obtinc el certificat del "Goethe-Institut" de Munic a Barcelona.