Comptador de visites
Pàgina inici

ALTRES MÈRITS ACADÈMICS

 

 

a. Beques i premis

b. Membre d'associacions diverses i de comitès

 

 

 

a. Beques 

-Durant un any -des del setembre de 1972 fins a l’agost de 1973- tinc una beca de la "Fundación Juan March": "Beca de ampliación de estudios en el extranjero", gràcies a la qual amplio els meus coneixements de lingüística general i de semàntica a la universitat alemanya de Heidelberg sota la tutoria dels catedràtics Kurt Baldinger i Klaus Heger, coneixements que em són molt útils de cara a la posterior elaboració de la tesi doctoral.

-El curs 1977-78 el Ministerio de Educación y Ciencia em concedeix una beca en concepte de "Ayuda para estudios de Doctorado".

-Els cursos 1978-79 i 1979-80 el Ministeri me'n concedeix la renovació.

-El 26 de febrer de 1982 presento la tesi doctoral sobre Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres a la Universitat de Barcelona.

-El 21 de juny de 1982 la Fundació Congrés de Cultura Catalana acorda d'atorgar una subvenció a les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, com a ajuda a l'edició de la meva tesi doctoral, ajuda que aquesta entitat atorga a través de convocatòria pública.

-L'any 1987-88 sol·licito una beca per a iniciar un estudi sobre fonètica i fonologia titulat Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Teoria i aplicacions -que després deriva en els tres estudis esmentats a Publicacions, a.2. Diftongs i africats, dues qüestions polèmiques de fonologia catalana, a.3. Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes  i c.7. El problema del caràcter fonològic o no dels sons africats [ts], [dz], [tS] i [dJ]-, a la Fundació Universitària "Agustí Pedro i Pons", en l'especialitat de Filologia. El 21 de setembre de 1987 la Fundació m'atorga la beca demanada, per als cursos 1987-88 i 1988-89.  

Premis

-El 10 de maig de 1984 té lloc l'acte de lliurament dels III Premis Literaris de la Generalitat de Catalunya, d'entre els quals sóc guanyadora del "Premi a l'autor de la millor obra de recerca sobre llengua catalana", pel llibre ja citat a les meves publicacions (Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres) (cf. Publicacions, a.1.).

-El 23 de maig de 1984 s'atorguen els premis "Crítica ‘Serra d'Or’ 1984", corresponents a llibres publicats el 1983, i el jurat atorga el premi de "Recerca en Humanitats" al meu llibre esmentat.

 

b. Membre d'associacions diverses i de comitès

-Sóc sòcia fundadora de la "Sociedad Española de Lingüística" (novembre de 1970).

-Estic col·legiada al “Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya” des del 27 de juny de 1974, amb el nº 9.069. 

-Sóc membre de l'"Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes" (AILLC), des de 1976.

-Sóc sòcia de l'Ateneu Barcelonès des de l’1 d’octubre de 1986 fins al 31 de desembre de 1997.

-Sóc sòcia de la "Societat Catalana de Llengua i Literatura", filial de l'Institut d'Estudis Catalans, des de 1991.

 

-Formo part del comitè “Amics de Màrius Torres”, del 1992 al 1994, des del qual vam promoure moltes i diverses sessions de commemoració, arran de la celebració del cinquantè aniversari de la seva mort (1992), que es va anar allargant fins el 1994. 

   L’”Any Màrius” va ser molt fructífer, es van realitzar actes de vària índole, mantenint sempre un caràcter respectuós i intimista -que no vol dir minoritari-, i d’un gran fervor per la seva personalitat i per la seva obra.