239- Llimones penjades

50x35

oli  sobre paper

230