154- Parella i vella en un banc de jardí

12F: 61x50

oli  sobre tela