153- Dues ampolles, gerro amb flors, fruita

12F: 61x50

oli  sobre tela