073- La galeria de casa

20M: 73x50

oli  sobre tela