Comptador de visites
Pàgina inici

EXPERIÈNCIA DOCENT I PROFESSIONAL

 

 

a. Situació laboral actual

b. Experiència professional docent

c. Participació com a docent en màsters, seminaris, congressos i ponències

d. Experiència professional no docent

 

 

 

 a. Situació laboral actual

-Catedràtica de Lingüística General de  l'Escola Universitària de Mestres  Blanquerna,  de la  Universitat Ramon Llull,  segons la Disposició Transitòria Primera dels Estatuts de la URL, proposta presentada per la  Fundació Blanquerna i aprovada per  la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull el  4  d'abril de 1995. La data de comunicació del reconeixement de  la  categoria és el 25  de maig de 1995,  i el nomenament es fa efectiu el dia  8 de juny de 1995. Ho sóc fins a l’abril de 2003.

-Titular de la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, amb categoria professional de Professor Investigador Adjunt, a partir del dia 11 d’abril de 2003.

   

b. Experiència professional docent

·     EXPERIÈNCIA DOCENT UNIVERSITÀRIA

-Curs 1973-74: "Encarregada de curs" del Departament de Llengua Espanyola,  Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona -Delegació   de   Tarragona-. Explico   l'assignatura   "Lengua Española",  de primer  curs,  a  la  Facultat  de  Filosofia i Ciències de l'Educació.

-Curs  1974-75: plaça  d'"Ajudant"   al  Departament  de  Llengua Espanyola,  a la  Facultat  de  Filologia de  la  Universitat de Barcelona.

-Curs 1975-76:  "Encarregada de curs"  del Departament de Llengua Espanyola,  Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona -Delegació de  Tarragona-.  Hi faig  les  assignatures següents: "Lingüística estructural"  (4t  curs),  "Semántica  general" (5è curs), "Seminario de semántica" (5è curs) i "Prácticas de Lengua Española I" (grups A, B, C i D).

-Curs 1976-77:  "Encarregada de curs"  del Departament de Llengua Espanyola,  Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona -Delegació de  Tarragona-.  Hi faig  les  assignatures següents: "Semántica",   "Gramática   descriptiva"   i  "Historia   de  la lingüística"  (4t  curs).  A  més,  faig  l'assignatura "Llengua Catalana" a la Facultat de Geografia i Història a la Universitat de Barcelona.

-Curs 1977-78:  "Encarregada de curs"  del Departament de Llengua Catalana  a  la  Facultat  de  Filologia  de  la  Universitat de Barcelona. Faig les assignatures següents: "Llengua catalana" (2 grups),  a la Facultat de Geografia i Història i  "Pràctiques de català" a la Facultat de Filologia.

-Curs  1978-79:  faig  cursos  de  català  -1r  i  2n  nivells- a l'Institut de Ciències de l'Educació (I.C.E.), dins del marc del "Reciclatge  de  Català  per  a  professors  de   Preescolar  i d'Educació General Bàsica".

-Curs  1979-80:   em   nomenen   "Coordinadora   pedagògica"  del "Reciclatge  de  Català  per  a  professors   de  Preescolar  i d'Educació  General   Bàsica"   a  l'Institut   de  Ciències  de l'Educació (I.C.E.) de la Universitat de Barcelona.

-Curs  1980-81:  "Coordinadora  pedagògica"  del  "Reciclatge de Català  per a professors  de  Preescolar i  d'Educació General Bàsica"   a  l'Institut  de  Ciències  de   l'Educació   de  la Universitat de Barcelona.

-A partir del curs 1981-82: treballo a l'Escola Universitària del Professorat d'E.G.B.  "Blanquerna", adscrita a la Universitat de Barcelona fins al curs 1990-91. A partir de 1991-92  formem part de la Universitat Ramon Llull, creada de nou.

-Curs 1981-82: Faig l’assignatura de “Llengua catalana I i II”  de 1r curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia i Ciències Experimentals i “Llengua catalana III i IV” a l’especialitat de Preescolar.

-Curs 1982-83: Faig l’assignatura de “Llengua catalana” de 1r curs a l’especialitat de Preescolar, grups P i R i l’assignatura de “Llengua catalana” de 2n curs a les especialitats de Filologia i Ciències Experimentals.

-Curs 1983-84: Faig l’assignatura de “Llengua catalana” de 2n curs a l’especialitat de Preescolar, grups P i R i l’assignatura de “Llengua catalana” de 3r curs a les especialitats de Filologia i Ciències Experimentals.

-Curs 1984-85: Faig l’assignatura de “Llengua catalana” de 1r curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia i Ciències Experimentals i l’assignatura de “Llengua catalana” de 3r curs a l’especialitat de Preescolar, grup R.

-Curs 1985-86: Faig l’assignatura de “Llengua catalana” de 1r curs a l’especialitat de Preescolar, grup R i l’assignatura de “Llengua catalana” de 2n curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia i Ciències Experimentals.

-Curs 1986-87: Faig l’assignatura de “Llengua catalana” de 2n curs a l’especialitat de Preescolar, grup R i l’assignatura de “Llengua catalana” de 3r curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia i Ciències Experimentals.

-Curs d'estiu 1987: explico el nivell C (de perfeccionament lèxic i morfosintàctic)  dins els cursos d'"Ensenyament de la llengua" a la  XIX Universitat Catalana  d'Estiu a Prada,  del  16  al 26 d'agost de 1987.

-Curs 1987-88: Faig l’assignatura de “Llengua I i la seva didàctica” de 1r curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia i Ciències Experimentals.

-Cursos d'estiu 1988,  1989  i  1991:  faig el "nivell mitjà" del "Curs de  llengua  i cultura  catalanes"  dins  de  l'"XIè Curs d'estiu de català a Mallorca", de l'11 al 29 de juliol de 1988, organitzat  per  la  Càtedra  Ramon  Llull   a  la  Porciúncula (S'Arenal,  Mallorca);  dins  del XIIè  Curs,  del 10  al 28 de juliol de 1989;  i dins del XIVè Curs,  del 8 al 26 de juliol de 1991.

-Curs 1988-89: Faig l’assignatura de “Llengua I i la seva didàctica” de 1r curs a l’especialitat de Filologia i  l’assignatura de “Llengua I i la seva didàctica” de 2n a les especialitats de Filologia i Ciències Experimentals.

-Curs 1989-90: Faig l’assignatura de “Llengua i didàctica” de 1r curs a l’especialitat de Ciències Humanes i l’assignatura de “Llengua i didàctica” de 2n i 3r cursos a l’especialitat de Filologia.

-Curs 1990-91: Faig l’assignatura de “Llengua II i didàctica” de 2n curs a les especialitats de Ciències Humanes i Filologia i l’assignatura de “Llengua III i didàctica” de 3r curs a l’especialitat de Filologia.

-Curs 1991-92: Faig l’assignatura de “Llengua II i didàctica” de 2n curs a les especialitats de Filologia i Ciències Experimentals, l’assignatura de “Llengua catalana” de 3r curs a l’especialitat de Filologia i l’assignatura “Recuperació de llengua” de 2n curs a les especialitats de Ciències Humanes, Filologia, Ciències Experimentals i als grups E i M.

-Curs 1992-93: "Blanquerna" s'incorpora a la "Reforma Educativa" i  ens  trobem  immersos  en  un  nou  Pla  d'Estudis.  Faig les assignatures  de   "Lingüística"   de   1r   i   2n   cursos  de l'especialitat  de  Llengües  estrangeres,  "Didàctica  de  la llengua  i  la   literatura"   de  2n  curs  de  l'especialitat d'Educació  Primària, curs  del qual  sóc tutora, "Llengua  i la seva  didàctica"  de 3r curs de l'especialitat de  Filologia i "Pràctiques d'ensenyament"  a 2n curs d'Educació Primària.

   A més,  faig classe en el 3r cicle de la Facultat de Pedagogia i Psicologia  de  la  Universitat Ramon LLull,  de  la  qual depèn "Blanquerna"  des  del  curs  1991-92.  Hi  explico  el  curs de Doctorat  "Anàlisi  lingüística  i  interpretació  semàntica de textos sobre educació", dirigit a pedagogs i psicòlegs.

-Curs 1993-94: faig les assignatures de "Lingüística"  de 1r curs a l'especialitat de Llengües estrangeres  i tres grups  de 1r de "Llengua i literatura", a les especialitats d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Infantil.

-Curs 1994-95: faig les assignatures de "Lingüística"  de 1r curs a l'especialitat de Llengües estrangeres i tres  grups de  1r de "Llengua i literatura", a les especialitats d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Infantil.

Explico  el   curs   de   Doctorat   "Anàlisi   lingüística  i interpretació semàntica  de textos sobre  educació", dirigit a pedagogs i psicòlegs,  dins  del  3r  cicle  de  la  Facultat de Pedagogia i Psicologia  de  la  Universitat Ramon LLull.

També faig  un  curs  a  la  nova  Facultat  de  Ciències  de la Comunicació Blanquerna  de  la mateixa  Universitat Ramon Llull, "Teoria de la comunicació de masses i de la informació", de 1r.

-Curs 1995-96:  faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de Llengües estrangeres  i tres grups  de 1r de "Llengua i literatura", a les especialitats d'Educació Primària, Educació Especial i Educació Infantil.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

-Curs 1996-97:  faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres,  dos grups de  1r de "Llengua i literatura", a les  especialitats d'Educació Primària i Educació Musical i  Llengües estrangeres,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Musical i "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura"  de 3r  curs a l'especialitat d'Educació física.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

-Curs 1997-98: faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres, tres grups de  1r de "Llengua i literatura", a les  especialitats d'Educació Primària, Educació Musical i  Llengües estrangeres i Educació Infantil,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Musical i "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura"  de 3r  curs a l'especialitat d'Educació física.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

-Curs 1998-99: faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres, tres grups de  1r de "Llengua i literatura", a les  especialitats d'Educació Primària, Educació Musical i  Llengües estrangeres i Educació Infantil,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Musical i "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura"  de 3r  curs a l'especialitat d'Educació física.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

Participo en el Seminari “Home i poesia”, organitzat per la Càtedra Ramon Llull, Blanquerna.

-Curs 1999-2000: faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres, tres grups de  1r de "Llengua i literatura", a les  especialitats d'Educació Primària, Educació Musical i  Llengües estrangeres i Educació Infantil,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Musical i "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura"  de 3r  curs a l'especialitat d'Educació física.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

Participo en el Seminari “Home i poesia”, organitzat per la Càtedra Ramon Llull, Blanquerna.

-Curs 2000-01: faig les assignatures de "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres, dos grups de  1r de "Llengua i literatura", a les  especialitats d'Educació Primària i Educació Musical i  Llengües estrangeres,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Musical i dos grups de 3r de "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura" a les especialitats d'Educació Musical i de Llengües Estrangeres.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

Participo en el Seminari “Home i poesia”, organitzat per la Càtedra Ramon Llull, Blanquerna.

-Curs 2001-02: faig quatre grups de  1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", amb alumnes de diverses especialitats,  un "Seminari" de 1r curs de l'especialitat d'Educació Infantil, dos grups de 3r de "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura" a les especialitats d'Educació Musical i de Llengües Estrangeres i tutoritzo la "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres (Pla antic).

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

-Curs 2002-03: faig quatre grups de  1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", amb alumnes de diverses especialitats, dos grups de 3r de "Didàctica  de  la  llengua  i la  literatura" a les especialitats d’Educació Física i d'Educació Musical i Llengües Estrangeres, un grup de 3r de “Literatura Infantil” a l’especialitat d’Educació Infantil, un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària, una optativa de 3r de “Comunicació escrita” per a totes les especialitats i tutoritzo la "Lingüística" de 1r curs a l'especialitat de  Llengües  estrangeres (Pla antic).

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, semipresencial, també a Blanquerna.

-Curs 2003-04: faig quatre grups de  1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", amb alumnes de diverses especialitats, un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària i una optativa de 2n de “Taller d’escriptura” per a totes les especialitats.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, també a Blanquerna.

-Curs 2004-05: faig quatre grups de  1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", amb alumnes de diverses especialitats, un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària, una optativa de 2n de “Taller d’escriptura” per a totes les especialitats i una optativa de 2n de “Taller de llengua” per a totes les especialitats, semipresencial.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, semipresencial, també a Blanquerna.  

-Curs 2005-06: faig quatre grups de  1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", nivells I i II, amb alumnes de diverses especialitats i un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària. Dedico 5'30h. a la setmana a fer correccions per al  Servei de Llengua de la facultat.

A més,  explico l'assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, semipresencial, també a Blanquerna.

-Curs 2006-07: faig cinc grups de 1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", nivells I i II, amb alumnes de diverses especialitats, un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària i “Llengua i literatura i la seva didàctica” a 4t de LOME (Logopèdia i Magisteri d’Educació especial), semipresencial.  

A més,  explico l’assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, semipresencial, també a Blanquerna.  

-Curs 2007-08: faig cinc grups de 1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", nivells I i II, amb alumnes de diverses especialitats, un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària i “Llengua i literatura i la seva didàctica” a 4t de LOME (Logopèdia i Magisteri d’Educació Especial), semipresencial.

A més, explico l’assignatura "Lingüística general i aplicada" a 1r curs de la Diplomatura en Logopèdia, semipresencial, també a Blanquerna.

-Curs 2008-09: faig cinc grups de 1r de l’assignatura "Llengua catalana d’extensió universitària", nivells I i II, amb alumnes de diverses especialitats i un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària.

-Curs 2009-10: del nou Pla d’Estudis segons les directrius de Bolonya, faig, dins d’un mòdul d’Educació Primària de 1r curs, l’assignatura de “Llengua catalana i castellana” (4h de gran grup / 2h de petit grup / 4h de Seminari) i dins d’un mòdul d’Educació Infantil de 1r curs, també la de “Llengua catalana i castellana” (4h de gran grup / 2h de petit grup). I, del pla antic, faig un grup de 2n de “Llengua i literatura i la seva didàctica II” a l’especialitat d’Educació Primària.  

-Curs 2010-11: del nou Pla d’Estudis, faig, dins d’un mòdul d’Educació Primària de 1r curs, l’assignatura de “Llengua catalana i castellana” (4h de gran grup / 2h de petit grup / 4h de Seminari), i tres cursos de “Llengua catalana d’extensió universitària”, nivell B2 (1r curs), amb alumnes de diverses especialitats.  

-Curs 2011-12: del nou Pla d’Estudis, faig, dins d’un mòdul d’Educació Primària de 1r curs, l’assignatura de “Llengua catalana i castellana” (4h de gran grup / 2h de petit grup / 4h de Seminari), i tres cursos de “Llengua catalana d’extensió universitària”, nivell B2 (1r curs), amb alumnes de diverses especialitats.  

 

  ·    ALTRA EXPERIÈNCIA DOCENT

-Curs  1978-79:  faig  cursos  de  català  -1r  i  2n  nivells- a l'Institut de Ciències de l'Educació (I.C.E.), dins del marc del "Reciclatge  de  Català  per  a  professors  de   Preescolar  i d'Educació General Bàsica".

-Curs d'estiu 1987: explico el nivell C (de perfeccionament lèxic i morfosintàctic)  dins els cursos d'"Ensenyament de la llengua" a la  XIX Universitat Catalana  d'Estiu a Prada,  del  16  al 26 d'agost de 1987.

-Cursos d'estiu 1988,  1989  i  1991:  faig el "nivell mitjà" del "Curs de  llengua  i cultura  catalanes"  dins  de  l'"XIè Curs d'estiu de català a Mallorca", de l'11 al 29 de juliol de 1988, organitzat  per  la  Càtedra  Ramon  Llull   a  la  Porciúncula (S'Arenal,  Mallorca);  dins  del XIIè  Curs,  del 10  al 28 de juliol de 1989;  i dins del XIVè Curs,  del 8 al 26 de juliol de1991.

   

c. Participació com a docent en màsters, seminaris, congressos i ponències

c.1. Cursos de Doctorat

-Cursos 1992-93 i 1994-95: Faig classe en el 3r cicle de la Facultat de Pedagogia i Psicologia  de  la  Universitat Ramon LLull,  de  la  qual depèn "Blanquerna"  des  del  curs  1991-92. 

Hi  explico  el  curs de Doctorat  "Anàlisi  lingüística  i  interpretació  semàntica de textos sobre educació", dirigit a pedagogs i psicòlegs.

    Curs 1992-93: del 26 de novembre de 1992 al 18 de febrer de 1993.

    Curs 1994-95: del 10 de novembre de 1994 al 16 de febrer de 1995.

 

c.2. Conferències

  -El  17  de  desembre  de  1984  faig  una  conferència  al "Grup d'estudis nacionalistes" sobre "Anàlisi lingüística d'una poesia de  Màrius  Torres  -‘Que sigui  la  meva  ànima  la  corda d'un llaüt’...-. Una possible metodologia".

-L'any  1992  se celebra el cinquantè aniversari  de  la mort del poeta  lleidatà  Màrius  Torres,  a  les poesies  del  qual vaig aplicar la meva tesi doctoral.  Amb motiu d'aquest aniversari, i per la vinculació que  tinc amb la seva  obra,  formo part de la "Comissió  ‘Màrius Torres’"  i  participo  activament  en l'"Any Màrius Torres"  escrivint  articles (cf.  "Publicacions") i fent conferències en entitats diverses:

-"La  metàfora  en  la  poètica  de  Màrius   Torres:  anàlisi  i comentari  d'una de  les seves poesies",  a L'Institut d'Estudis Catalans el 7  de maig de 1992;  a la Universitat  de Lleida el 30  de novembre de 1992;  a la Universitat de  Tarragona l'1 de desembre de 1992;  al "Centre d'Études Catalanes" de la Sorbona a París el 23 de febrer de 1993 i a Blanquerna el 27 d'abril de1993.

-"Deu poesies de Màrius Torres i deu moments de la seva vida", al Centre Excursionista de Catalunya el 22 d'octubre de 1992; al Foment Excursionista de Barcelona el 23 de desembre de 1992; a “Can Salades” -Llagostera- el 30 de maig de 1998; a Ecoconcern -Barcelona- el 26 de gener de 1999; a la Càtedra Ramon Llull Blanquerna el 22 d’abril de 1999.

-"El  llenguatge  poètic  de  Màrius  Torres",  que  és  la meva intervenció en una taula rodona en homenatge a Màrius Torres, "La   vida i l'obra de Màrius Torres",  feta a la Universitat de Barcelona el 25 de maig de 1993.

-“Paraula i pintura sobre deu poesies de Màrius Torres”, a l’Ateneu Barcelonès, el 16 de febrer de 2006. Aquesta conferència és part del meu llibre pendent d’edició Paraula i pintura sobre setze poesies de Màrius Torres.

-“Alguns aspectes de la vida i de la poesia de Màrius Torres”, al Centre  Excursionista  de Catalunya, el 30 de novembre de 2010, amb motiu de la celebració del centenari del naixement del poeta.

 

c.3. Seminaris

-Estada a l’Exposició didàctica, a Basilea (Suïssa), organitzada per Schwizer Mustermesse Basel (Seguiment del programa de l’exposició i reunions i trobades amb professors), febrer de 1988.

-Programa Intensiu de Sòcrates: “Le jeu. Spécifité européenne en formation d’enseignant”, a Nivelles (Bèlgica), del 23 de març al 2 d’abril de 1999.

 

d. Experiència professional no docent

d.1. Gestió acadèmica i coordinació d’equips docents universitaris

-El  curs  1979-80 em  nomenen   "Coordinadora   pedagògica"  del "Reciclatge  de  Català  per  a  professors   de  Preescolar  i d'Educació  General   Bàsica"   a  l'Institut   de  Ciències  de l'Educació (I.C.E.)  de la Universitat de  Barcelona, i continuo exercint aquest càrrec durant  el curs següent,  1980-81.

-El juny de 1989  m'elegeixen Cap del Departament de Filologia de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna,  i n'exerceixo les funcions els cursos 1989-90 i 1990-91.

 

d.2. Intervenció a la televisió i a la ràdio

d.2.1. Intervenció a la televisió

-Els cursos  1977-78  i 1979-80  intervinc, com a "col·laboradora invitada",   al  programa  de  TV2  "El  català  amb  nosaltres" (1977) i a "Lliçons de català" (1980), programes  realitzats  sota  l'assessorament  de  la  Càtedra  de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Hi col·laboro en dos programes a les localitats de Tamarit de la Llitera (12/13-VII-1977)  i a Benavarri, i en dos més als estudis de TV2 (13-II-1980, “Lliçons de català nº 6” i 4-III-1980, “Lliçons de català nº 9”).

-Participació en el programa “(S)avis, bis”, realitzat per TV3, canal 33, en el capítol dedicat al meu pare, Antoni M. Badia i Margarit, emès el 5 d'octubre de 2009.  

d.2.2. Intervenció a la ràdio

-Intervinc al programa de ràdio “El batec de les ciutats”, de Ràdio 4, el 23 de febrer de 1999, juntament amb Joaquim Arenas, David Castillo i Xavier Vila, sobre el tema “Com està el català?”, presentat per Paola Callieri.

d.2.3. Intervenció en un DVD en homenatge al meu pare

-Intervinc en un DVD que Òmnium Cultural realitza sobre el meu pare, Antoni M. Badia i Margarit, amb motiu d’haver-li estat concedit el 35è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el dia 28 de maig de 2003, al Palau de la Música de Barcelona. El DVD es realitza l’hivern de 2005.